592 750 500 Rehabilitace Široká 599 509 683 599 509 684 Rehabilitace dům zdraví Havířov Online rezervace „Široká“

3.5.2016 - školící akce - Kardiopulmonální resuscitace a péče o pacienty se stomií

V úterý 3.5.2016 se konala v posluchárně našeho zařízení na ul. Široká pod záštitou profesní organizace ČASu školící akce v pořadí NULTÁ, která se věnovala aktuálním tématům.

Kardiopulmonální resuscitaci školila paní Bc. Dana Buchvaldková – vrchní sestra ARO Havířov a paní Kula Přikrylová-stoma sestra v NsP Havířov nás seznámila s Péčí o pacienty se stomií. Této školící akce se zúčastnily zdravotní sestry obvodních praktických lékařů Havířova a jeho okolí. Osobně si vyzkoušely samotnou resuscitaci na figurínách, prezentaci stomických pomůcek fa ConvaTec paní ing. Jankou Sivkovou.

Akce byla vydařená s velkým ohlasem zúčastněných a s příslibem dalších ročníků. Celé organizace nultého ročníku se zhostila vedoucí sestra Agentury domácí péče naší společnosti paní Pavlína Kulhánková ve spolupráci se sponzorem fa ConvaTec, za což jim tímto děkujeme…


školící akce v posluchárně
téma kardiopulmonální resuscitace
téma kardiopulmonální resuscitace

...v posluchárně....v bílém oddělení fyzioterapie

diskuse na daná témata

«« předcházející aktualita | následující aktualita »»


© 2015 – 2024 MARF reklamní agentura, grafické studiotvorba webových stránek